Sea Rangers tekenen deal met de overheid

05 dec 2018 | Sea Ranger Service

Afgelopen woensdag tekenden Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Sea Ranger Service-oprichter Wietse van der Werf een Green Deal. Met deze overeenkomst kan de Sea Ranger Service van start met een tweejarige pilot op de Noordzee. Hierin zal onderzocht worden welke taken op het gebied van duurzame voedsel- en energietransitie uitgevoerd kunnen worden door de Sea Rangers.

Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat, Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat en Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zullen de Green Deal ook tekenen, vanuit hun wens om vernieuwende, duurzame initiatieven te ondersteunen. Sea Ranger Service-oprichter Wietse van der Werf: “Er is ruim twee jaar hard gewerkt om de Sea Ranger Service tot dit punt te brengen. Het is bijzonder dat zo’n ambitieus plan of idee, dat eerst door velen als onmogelijk werd gezien, nu toch echt hele concrete vormen krijgt, mede dankzij de erkenning en steun vanuit de overheid. Het bouwen aan een duurzame toekomst is een gedeeld ideaal.”

De Sea Ranger Service is opgezet als ‘s werelds eerste maritieme rangerdienst; een aanpak die ook door buitenlandse overheden met belangstelling wordt gevolgd. Nederland toont zich hiermee voorloper in maritieme innovatie en het duurzaam ondernemen met sociale impact. Met deze Green Deal erkent de overheid dat er kansen liggen in de duurzame blue economy, oftewel zeeconomie, en dat de Sea Ranger aanpak banen creëert voor jongeren om nieuwe taken voor een duurzame voedsel- en energietransitie op zee, uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan het onderhoud aan zeewierboerderijen, wildlife monitoring tijdens de constructie van nieuwe windmolens en natuurherstel in beschermde zeegebieden.

Sea Ranger Service

The Sea Ranger Service was set up in 2016 by social entrepreneur Wietse van der Werf. Every year a group of young adults is selected for a 5-week intensive bootcamp, led by navy veterans. Twelve participants from this group will be be offered a year contract to work on a sailing work ship for the Sea Ranger Service in all sorts of sustainable disciplines. Also, the company develops and builds special sailing ships able to deploy the Sea Rangers at sea. The start of the company is made possible by a variety of support and investment partners including the Rabobank Foundation, Citylab010 of the Municipality of Rotterdam, Randstad, DOEN Foundation and various social impact investors.

Het bouwen aan een duurzame toekomst is een gedeeld ideaal.

Ga terug