ABC

Eerste zeewier pilot is een succes

23 feb 2020 | Sea Ranger Service

De Sea Ranger Service heeft op de Noordzee in samenwerking met Stichting Noordzeeboerderij en Vriezoo BV een succesvolle eerste pilot uitgevoerd ten behoeve van zeewierteelt op zee. Doel van de pilot was om na te gaan in hoeverre het zeilende werkschip van de Sea Ranger Service effectief inzetbaar is om inspectiewerk uit te voeren bij de eerste testlocatie voor zeewierteelt op zee, zo’n 6 km gelegen ten westen van Scheveningen.

Medewerkers van Vriezoo BV hebben tijdens de pilot een onderwater robot (ROV) te water gelaten vanaf het Sea Ranger schip de SV Fantastiko en filmbeelden kunnen maken van de zeewierboerderij. Hiermee is gevalideerd dat de inzet van een ROV vanaf het zeilende werkschip van de Sea Rangers, uitvoerbaar is.

De Sea Ranger Service en Stichting Noordzeeboerderij zijn in november 2019 een samenwerking gestart om de ontwikkeling van offshore zeewiersector in de Noordzee te bevorderen. De nieuwe samenwerking richt zich op het testen van de effectiviteit van zeilwerkschepen voor het onderhouden van offshore zeewier boerderijen. Dit zou een schoon, duurzaam en kosteneffectief alternatief kan zijn voor het gebruik van motorschepen.

Voor de Sea Ranger Service is de nieuwe samenwerking en de succesvol uitgevoerde pilot een belangrijke stap in de technische validatie van de verscheidenheid aan offshore-taken die de Sea Rangers en hun speciale zeilwerkschepen effectief kunnen uitvoeren op zee.

Sea Rangers kunnen periodiek onderhoud aan zeewierboerderijen slim en kosten-efficient uitvoeren.

Ga terug