Een jaar vol actie en impact

20 dec 2022 | Dan Benham

2022 was opnieuw een bewogen jaar voor de Sea Ranger Service, waarin we impact voor mens en natuur maakten en tegelijkertijd lieten zien hoe sociaal ondernemerschap schaalbare oplossingen kan bieden voor een duurzame toekomst. Hier is een korte samenvatting.

Nieuwe Sea Rangers

Begin 2022 deden de meeste landen hun best om uit verdere winterlockdowns te komen en de Covid-19-situatie achter zich te laten. Dat we deze zeer ongebruikelijke twee jaar durende storm hebben doorstaan, was niet alleen het bewijs dat ons businessplan werkt, het is ook dat er groeiende behoefte is aan de inzet van Sea Rangers op de Noordzee.

Vanaf het begin van het jaar werkten de nieuwe Sea Rangers, het resultaat van wederom een succesvol Sea Ranger Bootcamp eind 2021, het hele jaar fulltime bij ons. Ze begonnen met initiële veiligheidstraining in de koude eerste maanden van het jaar en gingen in het voorjaar van start met het uitvoeren van de overheidsopdrachten.

Government assignments

Vanaf half april waren de Sea Rangers weer op zee om aan de slag te gaan met een aantal opdrachten van de Nederlandse overheid. De eerste opdracht was de start van een nieuw tweejarig programma voor de monitoring van beschermd maritiem erfgoed in de Noordzee. Na de afronding van een 3 jaar durende samenwerkingspilot met de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE), richt het nieuwe vervolgwerk zich op Sea Rangers die scheepswrakken monitoren voor mogelijke illegale bergingsoperaties, die wrakken en de unieke mariene biodiversiteit die ze in toenemende mate verstoren.

Op het hoogtepunt van de zomer voer de Sea Ranger Service uit in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor een succesvolle vervolgpilot voor het gebruik van drones om containerschepen die Nederlandse havens binnenkomen en verlaten te controleren op verhoogde vervuilingsrisico’s. Er werden drones gelanceerd vanaf het Sea Ranger Service schip en er werden inspecties uitgevoerd om de correcte sjorringen van containers op containerschepen te controleren.

Aanjagen oceaan innovatie

Nadat Sea Rangers in 2021 het Britse Project Seagrass hielpen met het in kaart brengen van zeegras langs de Engelse zuidkust, zijn er gedurende 2022 voorbereidingen getroffen om Sea Rangers een meer structurele rol te laten spelen bij het assisteren bij grootschalig herstel van zeegras. Zeegras kan fungeren als een vorm van klimaatmitigatie omdat het natuurlijk CO2 grote hoeveelheden CO2 opneemt en zou zo een sterke impact kunnen hebben op de biodiversiteit en het klimaat. Een nieuw consortium van zeegraswetenschappers, universiteiten en overheidsinstanties werd in 2022 mede opgericht door de Sea Ranger Service, waarover in 2023 meer bekend zal worden gemaakt.

Een andere innovatieproef was het testen van hydrografische surveyingapparatuur van het zeilschip Fantastiko van de Sea Ranger Service. De pilot, georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Maritiem Instituut Willem Barentsz, was erop gericht om te valideren of hydrografisch onderzoek (vaak gebruikt om kostbaar milieuonderzoek op zee uit te voeren) vanuit een zeilschip kosteneffectief en zonder de bijbehorende vervuiling kan worden uitgevoerd. De eerste resultaten waren veelbelovend en voor 2023 staat een nieuwe pilot gepland.

Sociaal onderneming accreditatie

In april kreeg de Sea Ranger Service de Code Sociaal Ondernemingen toegekend. Deze accreditatie, waarmee het bestuur, de financiële waarborgen en de doelstellingen van de sociale missie van de Sea Ranger Service als sociale onderneming werden gevalideerd, is een belangrijke erkenning voor de organisatie. De accreditatie zorgt ervoor dat investeerders en supporters op de sociale impact kunnen vertrouwen en op geverifieerde missiegedreven bedrijven die zich houden aan strikte voorwaarden richting impact.

Vrouwen aan het roer

Het vieren en verbeteren van diversiteit is belangrijk en ondanks een sterke genderongelijkheid in de zeevaartsector, blijft de Sea Ranger Service een gelijk genderbalans in haar team realiseren. Oprichter Wietse van der Werf betoogde in een opiniestuk in The Economist dat deze genderkloof in werken op zee dringend moet worden aangepakt.

Sea Ranger Service directeur Christel Pullens droeg ook bij aan de #BreakTheBias campagne om de behoefte aan meer vrouwen in de maritieme sector te benadrukken en hoe vrouwelijke Sea Rangers de norm doorbreken en de weg vrijmaken voor anderen. Ondanks dat slechts 1% van de zeevarenden wereldwijd vrouw is, zijn 72% van de Sea Ranger sollicitanten sinds 2018 jonge vrouwen; een zeldzame kans om de genderkloof in de sector te dichten.

State of the Service

Eind september vond het jaarlijkse hybride State of the Service evenement plaats. Bijna 100 aanwezigen, waaronder partners, klanten en investeerders, waren online en persoonlijk aanwezig bij het reddingsstation van de KNRM in de haven van Scheveningen voor het grootste Sea Ranger evenement tot nu toe. Als viering van onze bredere community, de prestaties van het team en een korte blik op de toekomst, was het een kans om onze mensen en anders enigszins verborgen activiteiten op zee in de schijnwerpers te zetten. We zijn de KNRM dankbaar voor hun steun bij het organiseren van het evenement.

Lancering franchising

In maart hebben we een belangrijke stap gezet om onze missie te versnellen door de Sea Ranger Academy te lanceren; ons franchiseprogramma op maat, in eerste instantie gericht op het starten van franchises in Frankrijk en Spanje, en in de komende jaren ook buiten Europa. Sociaal ondernemers kunnen een aanvraag indienen en worden ondersteund om hun eigen Sea Ranger Service op te zetten door de academieopleiding te volgen en vervolgens sociale en biodiversiteitsimpact te creëren in hun eigen regio.

In de media

In februari waren we te zien op Euronews, wiens filmploeg van hun Ocean show aan boord van de Fantastiko kwam en twee dagen met ons mee zeilde terwijl we een deel van ons routinematige klimaatonderzoek uitvoerden. Bekijk hier het resulterende nieuwsitem. Sea Rangers namen ook deel aan het EU4Ocean-festival, waar ze spraken over hun ervaringen met het werken aan boord van een oceaanbeschermingsschip.

In maart en april volgde Uit Het Rood, een serie over jongeren met schulden, een deelnemer die aan boord van het schip van de Sea Ranger Service stapte. De serie, geproduceerd door KRO-NCRV, belicht hoe steeds meer jongeren een valse start in het leven krijgen doordat ze kampen met hoge schulden.

De Sea Ranger Service kreeg ook aandacht in verschillende andere publicaties, waaronder dit artikel van Smiley Movement.

Onze fantastische partners

Door het jaar heen hebben verschillende partners geld ingezameld voor de Sea Ranger Service, waarvoor onze dank. In januari won de One Ocean Crew de Merlin Cup door in iets meer dan 4 weken over de Atlantische Oceaan te roeien, en bewustwording en donaties te genereren voor het werk van de Sea Rangers.

In juni heeft de Utrechtse studentenroeivereniging ORCA tijdens een landelijke roeiwedstrijd ook geld ingezameld. In oktober was het 50-jarig jubileum van fabrikant Matecs, die van de gelegenheid gebruik maakte om bijdragen van hun leveranciers en partners op te halen en een financiële bijdrage beschikbaar te stellen ter ondersteuning van het werk van de Sea Rangers. We erkennen ook de voortdurende steun van al onze partners die ons werk mogelijk blijven maken. Dank voor jullie steun!

Vooruit kijken

In de rustigere wintermaanden neemt het team de tijd om de operationele processen te reorganiseren, verbeterde veiligheidsprotocollen te implementeren, het scheepsonderhoud te verzorgen en zich voor te bereiden op de nieuwe groep Sea Rangers en de start van een nieuw vaarseizoen vanaf mei 2023.

Dit jaar hebben we afscheid genomen van een aantal van onze medewerkers, waaronder Eefje Verhoeven, Marijke Stamatiou en Christel Pullens. We willen onze hartelijke dank uitspreken voor hun bijdragen om de Sea Ranger Service vooruit te helpen met hun skills en toewijding. We vieren ook de promotie van Josefien Krijgsman, die in 2018 in dienst trad als Sea Ranger en dit jaar werd gepromoveerd tot eerste stuurman nadat ze haar vervolgopleiding met succes had afgerond. Top werk Josefien!

We kijken uit naar een spannend nieuw jaar en zijn bezig met het werven van nieuwe kandidaten voor het Sea Ranger Bootcamp, dat in maart 2023 weer zal plaatsvinden. We kunnen niet wachten om de nieuwe bemanning aan boord te verwelkomen en op koers te blijven richting groeiende impact voor mens en planeet. Go Sea Rangers!

Ga terug