De ambitie van het VN oceanenverdrag waarmaken

05 apr 2023 | Dan Benham

Begin maart werd de historische aankondiging gedaan van een nieuw VN oceanenverdrag. Voor het geval je het gemist hebt: deze nieuwe overeenkomst bevat wetten die 30% van onze zeeën onder strengere bescherming zullen plaatsen. De nieuwe regels zullen vis- en scheepvaartroutes beperken en verdere richtlijnen geven voor de soorten commerciële offshore-activiteiten die kunnen worden ondernomen. Het doel is om het zeeleven extra te beschermen, zodat het zichzelf kan blijven voortplanten en de biodiversiteit zal vergroten, wat uiteindelijk ten goede komt aan de gemeenschappen die voor hun levensonderhoud en welvaart afhankelijk zijn van de zee.

Bij de Sea Ranger Service was het nieuws meteen reden tot feest. Het is bemoedigend om te zien hoe er de afgelopen jaren meer erkenning is gekomen voor onze oceanen en wat het ons biedt aan biodiversiteit, klimaatregulering, schone lucht, voedsel en de blauwe economie. Als internationale gemeenschap stappen we af van een puur extractieve benadering van de oceanen, nu wordt erkend dat we, om uit de zee te halen, ook moeten teruggeven.

Het oorspronkelijke werk dat voor Sea Rangers is bedacht, is het monitoren van reeds bestaande beschermde zeegebieden (MPA’s) in de Noordzee. Over de hele wereld zijn er al meer dan 17.000 van zulke MPA’s die ongeveer 7% van het oppervlak beslaan, maar helaas blijkt slechts 0,63% hiervan voldoende capaciteit te hebben (schepen en opgeleid personeel) om deze te beheren. Hoewel de gebieden op papier worden beschermd, staan ze in werkelijkheid nog steeds open voor exploitatie. Dus wat is een werkbare oplossing?

Zeegebieden beheren

In het belang van onze planeet moeten we concrete impact gaan zien van de regels die op papier staan. De Sea Ranger Service heeft waardevolle lessen getrokken uit traditionele bedrijfsmodellen en heeft vergelijkbare benaderingen gevolgd om een pragmatisch en effectief programma voor oceaanbeheer en herstel te leveren, dat we nu in Europa gaan opschalen. Nieuwe wetgeving zoals het recente VN oceanenverdrag zijn baanbrekende stappen. De volgende stap is het opschalen van oplossingen die de nu gestelde ambitie kunnen realiseren en echte verandering kunnen bewerkstelligen.

Het Sea Ranger Service model is ontworpen om additionele capaciteit te bieden die overheidsdiensten helpt bij het beheer van oceaangebieden. Door jonge mensen op te leiden en in dienst te nemen als Sea Rangers en ze in te zetten om op zee te trainen en een reeks activiteiten op het gebied van natuurbehoud en oceaanmonitoring uit te voeren, wordt meer actief beheer van MPA’s realistisch. We zijn verheugd dat we deze diensten aan verschillende overheidsinstanties hebben kunnen leveren met 13 overheidscontracten voor offshore-diensten uitgevoerd door Sea Rangers sinds 2018. Als sociaal bedrijf blijven we inspelen op de ontwikkelingen rond oceanenbescherming. Ook maken we de wens waar van vele jonge mensen om aan de slag te gaan in een professionele functie voor het behoud van de oceaan.

Momenteel bevinden we ons in de beginfase van het repliceren van nieuwe Sea Ranger Service franchises naar Engeland, Frankrijk en Spanje via ons franchise programma. Drie factoren maken het voor de Sea Ranger Service mogelijk om deze groei in activiteiten en impact op te schalen. Ten eerste zijn we door samen te werken met lokale gemeenten, maritieme bedrijven en overheidsinstanties in staat om jonge mensen aan te trekken en op te leiden, die na hun opleiding tot Sea Rangers doorstromen naar andere maritieme banen. Maritieme bedrijven en overheidsinstanties hebben steeds meer behoefte aan gemotiveerd jong talent en Sea Rangers zijn uiterst geschikt om daar het verschil te maken. Ten tweede, omdat we als een sociale onderneming werken in plaats van een goed doel, kunnen we inkomsten genereren voor onze offshore-diensten, die op hun beurt de nodige kapitaalinvesteringen aantrekken om nieuwe schepen te bouwen en meer Sea Rangers op te leiden.

Ten slotte maakt de Sea Ranger Service gebruik van een verscheidenheid aan geavanceerde technologieën, waaronder satellietgegevens voor zowel biodiversiteitsonderzoeken als het analyseren van scheepsactiviteiten, drones voor offshore-inspecties en hydrografische onderzoeksapparatuur voor (diep)zeekartering. Dit draagt verder bij aan het dienstenportfolio dat de Sea Ranger Service levert en kan op maat worden geleverd aan overheidsinstanties en commerciële bedrijven.

Schaalbare oplossingen

We zijn dankbaar dat we een kleine rol kunnen spelen om in de komende jaren het tij te helpen keren voor betere bescherming van de oceanen. Het Sea Ranger Service model is financieel duurzaam en biedt realistische schaalbaarheid in de komende jaren. We kijken ernaar uit om ook vanuit Nederland ons steentje bij te dragen aan succesvolle implementatie van het historische VN oceanenverdrag.

Ga terug