ANBI status

De Sea Ranger Service is een project van Stichting Sea Rangers. Stichting Sea Rangers heeft sinds 1 januari 2019 een ANBI status.

Stichting Sea Rangers
Weerdsingel Westzijde 33a
3513 BC Utrecht
[email protected]

KVK nummer: 66222370
RSIN nummer: 856449659

Bestuur en beloningsbeleid: Eric Schunselaar (Voorzitter), Reimert Moleman (Penningmeester), Milou van der Ven (Secretaris). Het bestuur van Stichting Sea Rangers ontvangt geen vergoeding. Voor directie en vaste medewerkers heeft Stichting Sea Rangers een eigen salarishuis. Stichting Sea Rangers heeft geen medewerkers in dienst, deze zijn allen ondergebracht in de onderliggende bedrijfsentiteiten. Voor het volledige team, zie onze team pagina. Voor onze organisatiestructuur, zie deze pagina.

Doelstelling: De stichting heeft ten doel:

a) het bestrijden van jeugdwerkeloosheid, door het faciliteren van maritieme onderwijstrajecten voor werkloze jongeren;
b) het ondersteunen van de re-integratie van voormalig defensiepersoneel door middel van werkgelegenheidstrajecten;
c) het beschermen van leven op zee, door middel van het inzetten en opereren van schepen op open zee;
d) het beheer van beschermde zeegebieden, door middel van projecten die burgerparticipatie bevorderen;
e) het toevoegen van landschapswaarden in beschermde zeegebieden, door middel van het uitvoeren van landschapsherstel.

Beleidsplan: De komende periode houdt Stichting Sea Rangers vast aan haar opgebouwde status als maritieme rangerdienst en zal zich richten op verdere uitbreiding van haar werkgebied op zee met nieuwe bootcamptrainingen voor jonge Sea Rangers en het bouwen van nieuwe Sea Ranger schepen. Uitbreiding van het model naar het buitenland zal de komende jaren geschiedden door middel van een social franchising model. Het volledige beleidsplan is hier beschikbaar.

Verantwoording: Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording verwijzen wij u graag door naar onze recente jaarverslagen op de bestuur pagina.