Financial Administrator


16 uur per week

Als Financieel medewerker ben je mede-verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de Sea Ranger Service. Hierbij horen zaken als een financiële administratie bijhouden, zorgen voor een inzichtelijke cashflow en het signaleren van hiaten waarop actie moet worden ondernomen.  

In nauwe samenwerking met de Head of Finance and Reporting kijk je naar de financiële haalbaarheid van plannen en de toekomstvisie. Binnen het bedrijf houd je begrotingen bij en help je de Head of Finance and Reporting met het opzetten van periodieke financiële rapportages aan het bestuur.

Terug naar alle vacatures