Hoe wij omgaan met je gegevens

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Aan de hand van deze nieuwe privacywetgeving wordt de veilige en rechtmatige verwerking van persoonsgegevens van alle betrokkenen van de Sea Ranger Service en direct gelieerde ondernemingen gewaarborgd.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

De Sea Ranger Service is een sociale onderneming die opleidingstrajecten en werkgelegenheid biedt. In dat verband worden gegevens vastgelegd voor diverse doeleinden:

 • Persoonsgegevens van het personeel in het Sea Ranger Service team
 • Persoonsgegevens voor het opmaken van opdrachtovereenkomsten met partners en leveranciers
 • Persoonsgegevens in verband met werving en rekrutering van kandidaten voor deelname aan het Sea Ranger Bootcamp:
  – Contactgegevens voor het informeren van betrokkenen / versturen van nieuwsbrieven
  – Testuitslagen van kandidaten voor bepalen van geschiktheid deelname
  – Samenvattingen van interviews voor bepalen van geschiktheid deelname

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

De Sea Ranger Service verwerkt de persoonsgegevens van vijf groepen:

 • Personeel (iedereen die als zzp-er of via een tijdelijke of vaste betrekking werkt of heeft gewerkt bij een van de ondernemingen van de stichting Sea Rangers. Dit kunnen zowel (tijdelijke) medewerkers, stafleden, bootcamp instructeurs als Sea Rangers zijn.
 • Kandidaten voor het Sea Ranger Bootcamp (iedereen die zich inschrijft (opt in) voor meer informatie over of deelname aan het Sea Ranger Bootcamp).
 • Deelnemers aan het Sea Ranger Bootcamp (iedereen die zich inschrijft (opt in) voor deelname aan het Sea Ranger Bootcamp en geselecteerd wordt voor het programma.
 • Vrijwilligers die niet als personeel middels een overeenkomst worden geregistreerd, maar zich wel beschikbaar stellen voor allerhande incidentele of structurele ondersteunende werkzaamheden. Dit zijn ook de onbezoldigde leden van de Raad van Advies en het Bestuur van Stichting Sea Rangers.
 • Relaties/geïnteresseerden die (opt in) zijn ingeschreven voor de e-mail nieuwsbrieven van de Sea Ranger Service.

Welke persoonsgegevens wordt verwerkt?

Personeel (zzp, tijdelijk en vast verband):

Volledige naam, Adres, Geboortedatum, IBAN / Bankrekeningno. (ivm overmaken salaris of vergoeding), VOG verklaring (ivm toegang tot vertrouwelijke documenten / werken met jongeren), Kopie geldige legitimatie (uitsluitend voor personeel in loondienst), Personeels formulier voor loonadministratie, Model Opgaaf voor loonadministatie, Email adres (voor loonadministratie), Telefoonnummer en Contactgegevens van de directe familie in geval van nood.

Bootcamp kandidaten:

Naam, Email, Telefoonnummer, Adres (ivm toesturen documenten) en Geboortedatum (ivm check leeftijd / legitimatie).

Bootcamp deelnemers:

Naam, Email, Telefoonnummer, Adres  (ivm toesturen documenten / lesmaterialen), Geboortedatum (ivm check leeftijd / legitimatie), Geboorteplaats (vereist voor uitreiken aangeboden certificaten), Lengte / gewicht / schoenmaat (ivm maten kleding, sportuitrusting), Dieetvoorkeur (ivm catering) en Contactgegevens van de directe familie in geval van nood.

Vrijwilligers:

Naam, Email, Telefoonnummer, Adres (ivm bepalen woon-werkafstand bij verzoeken), Bijzonderheden (specifieke vaardigheden, kennis, ervaring die relevant is voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken) en Contactgegevens van de directe familie in geval van nood.

Relaties / partners / geïnteresseerden:

Naam, Email contactpersoon (voor verzenden opt-in email nieuwsbrief) en Telefoonnummer.

Condities

 • Alle persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen in documenten op een besloten en beveiligde cloud omgeving. Het is voor alle gebruikers met toegang tot deze omgeving niet toegestaan kopieën van documenten op andere netwerken te plaatsen, te kopiëren of op enige wijze te plaatsen op locaties die onbeveiligd / vrij toegankelijk zijn voor externen. 
 • Per medewerker wordt toegang op mapniveau bepaald door het management. Deze toegang wordt bij het beëindigen van het dienstverband afgesloten. 
 • Alle gegevens van Bootcamp-kandidaten worden na start van het bootcamp verwijderd, tenzij uitdrukkelijke toestemming is gegeven deze te gebruiken voor nieuwsbrieven.
 • Alle gegevens van personeel, bootcamp-kandidaten en -deelnemers worden uitsluitend met derden (partnerbedrijven of leveranciers) gedeeld na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de personen in kwestie. Ook worden persoonsgegevens uitsluitend gedeeld als dit door het management van de Sea Ranger Service noodzakelijk wordt geacht voor het succesvol uitvoeren van een aangegane overeenkomst (arbeids- of deelnameovereenkomst). 
 • Alle persoonsgegevens zijn op verzoek van de betrokkenen beschikbaar en kunnen op verzoek aangepast of verwijderd worden.
 • In alle documenten en formulieren wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd voor het vastleggen van de gevraagde gegevens en aangegeven dat en waarom deze worden verwerkt door de Sea Ranger Service.
 • Er worden geen gegevens gevraagd die wij niet gerechtigd zijn vast te leggen of te verwerken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.
 • Email nieuwsbrieven worden maximaal 1x per maand verstuurd, hiervoor wordt door de ontvanger nadrukkelijke toestemming gegeven bij aanmelding.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2020.