Landschapsherstel

Regeneratie van oceaanlandschappen is een van de manieren om de gezondheid van de oceaan te verbeteren en klimaatverandering te bestrijden. Met name het herstel van zeegras heeft groot potentieel om de opname en opslag van CO2 te verhogen, in een natuurlijk proces dat bekend staat als carbon sequestration.

De Sea Ranger Service ontwikkelt momenteel zijn eerste proefprojecten voor onderwater landschapsherstel in Europa en zal dit opschalen naarmate de Sea Ranger aanpak en capaciteit internationaal opgeschaald wordt vanaf 2021.

This image has an empty alt attribute; its file name is 7d23439b-48287799826_937e033e43_b.jpg
Herstel van zeegras heeft groot potentieel om de opname en opslag van CO2 te verhogen.

Met haar unieke offshore capaciteit is de Sea Ranger Service in een sterke positie om landschapsherstel semi-permanent uit te voeren, in nauwe samenwerking met partners. Op deze manier kan de regeneratie van het oceaanlandschap worden opgeschaald.

< terug naar Natuurbehoud