Natuurbehoud

De Sea Ranger Service werkt voor het behoud van de zee. Onze gelijktijdige focus op onderzoek, monitoring van beschermde gebieden en landschapsherstel, plus de ontwikkeling van nieuwe methodes om de effectiviteit van natuurbehoud op zee verder te verbeteren, maakt de Sea Ranger Service tot een van de meest innovatieve internationale initiatieven voor natuurbehoud op zee.

Onze bijdrage aan gezonde zeeën

Monitoring Beschermde Zeegebieden

Sea Rangers monitoren structureel beschermde zeegebieden. Lees meer

Capaciteit voor Mariene Onderzoek

Onze schepen worden inzet als offshore capaciteit voor onderzoek. Lees meer

Segrass
Onderwater Landschapsherstel

Opbrengsten van ons werk worden geïnvesteerd in herstel van natuur op zee. Lees meer

Ship Fantastiko

Wij gebruiken lage emissie schepen

Voor al ons werk op zee gebruiken we lage emissie schepen. De Sea Ranger Service is het enige bedrijf dat commerciële zeilschepen introduceerde voor offshore-dienstverlening.

Ontdek onze zero-emissie technologie

Behoud van maritiem erfgoed

Naast natuurbehoud werken Sea Rangers met partners ook aan het onderzoeken en beschermen van historische scheepswrakken die soms tegelijkertijd dienst doen als oorlogsgraven.

Leer meer over waarom dit belangrijk is