Marien onderzoek

Sea Rangers zijn sinds 2018 betrokken bij het ondersteunen van diverse mariene wetenschapsprogramma’s, door hun capaciteit op zee in te zetten ten behoeve van onderzoek. Sea Rangers nemen watermonsters om onderzoek te doen naar plasticvervuiling, leggen weerswaarnemingen vast en monitoren wilde dieren. De Sea Ranger Service werkt momenteel in een ondersteunende rol aan onderzoeksprogramma’s van NIOZ en KNMI.

Sea Rangers voeren in 2019 waterbemonsteringswerkzaamheden uit ter ondersteuning van onderzoek naar plasticvervuiling in de Noordzee door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Momenteel zijn er nieuwe onderzoeksprojecten in voorbereiding die naar verwachting eind 2020 en begin 2021 van start gaan. Het werkgebied voor de Sea Ranger Service is momenteel beperkt tot de Noordzee.

< ga terug naar Offshore Dienstverlening or Natuurbehoud