Missie

Herstel van 1 miljoen hectare natuur in zee voor 2040 en opleiding van 20.000 jongeren om een maritieme carrière te starten.

Four Sea Rangers hang over a sea chart, preparing an upcoming route.

De Sea Ranger Service heeft als missie om gecombineerde sociale en ecologische impact te creëren voor het economisch versterken van kustgemeenschappen en de bescherming van de wereldzeeën te verbeteren. De focus voor de komende jaren ligt op het herstel van de kwetsbare oceaan biodiversiteit in een aantal van ’s werelds grootste mariene hotspots. Tegelijkertijd worden jongeren uit opgeleid tot Sea Ranger en begeleid naar een maritieme carrière.

Het is onze visie om biodiversiteit in de oceanen te herstellen tot een gezond ecosysteem om menselijk ontwikkeling en welvaart te bevorderen.

Segrass
We herstellen binnen 20 jaar meer dan 1 miljoen hectare kwetsbare natuur in zee. Lees verder
Training of new Sea Rangers
We leiden 20.000 jongeren op tot maritieme professionals. Lees verder

Een bredere missie


De Sea Ranger Service heeft een bredere missie waarbij impact wordt gemaakt op meerdere sociale en duurzame vlakken.

Ship Fantastiko
Zeil innovatie
Steun voor oud-militairen

Ons werk wordt geleid door zes kernwaarden: Veiligheid komt op de eerste plaats, Samenwerking staat centraal, We dienen onze missie, Het leren stopt nooit, Integriteit is belangrijk en We zorgen voor elkaar.

Met haar activiteiten draagt de Sea Ranger Service meetbare impact bij aan de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen 8 (werk), 9 (infrastructuur), 10 (ongelijkheid verminderen), 13 (klimaatactie), 14 (leven onder water) en 15 (biodiversiteit).

Diversiteitsstatement

Om onze ambitieuze missie op het gebied van oceanen te bereiken, werken we eraan om de Sea Ranger Service een open en inclusieve organisatie te maken. We vieren diversiteit en helpen bij de persoonlijke groei van iedereen binnen onze gelederen. We stellen onze Sea Rangers en het bredere team in staat om unieke ervaringen te beleven en bevorderen het gevoel van collectieve prestatie in ons dagelijkse werk.

Op zee runnen we ‘a tight ship’. Omdat we een gedisciplineerde bemanning zijn, werken we veilig in uitdagende omstandigheden. Eveneens zetten we ons in om een ​toegankelijke werkomgeving te creëren waarin leren centraal staat.

Iedereen verdient de kans om voor zichzelf een goed en zelfstandig leven te ontwikkelen en op te bouwen. Door samen te werken, voorbij de scheidslijnen van ras, geslacht, leeftijd, religie en identiteit, kunnen we een voortrekkersrol spelen bij de bescherming en het herstel van onze oceanen. Dankzij jouw betrokkenheid kunnen we samen een positieve impact maken voor anderen om ons heen en onderweg naar een betere toekomst voor iedereen.

De oceaan blaast leven in onze planeet. De passie, vaardigheden en inspanning die jij brengt als je authentieke zelf helpen om dit blauwe hart nog generaties lang te laten kloppen.