Steun van oud-militairen

De Sea Ranger Service erkent de inzet van oud-militairen in hun diensttijd. De ervaring die ze terugbrengen in het burgerleven is waardevol, met name met betrekking tot het opleiden van nieuwe Sea Rangers in de structuur en discipline die van hen vereist is. De Sea Ranger Service wordt ondersteund door oud-militairen bij de opleiding van nieuwe Sea Ranger-rekruten.

Het Sea Ranger Bootcamp team in 2018, waarvan een deel oud-militairen.

Tijdens Sea Ranger training ligt de focus op team building, overlevingstechnieken en persoonlijke ontwikkeling. Veteranen hebben de trainingsmethodologieën ontwikkeld die worden gebruikt om nieuwe Sea Rangers te selecteren en op te leiden. De Sea Ranger Service maakt zich hard om ook in toekomstige bootcamps oud-militairen in te zetten die ervaren zijn als coach en in het werken met jonge mensen.

Ben je zelf oud-militair en heb je interesse in ons werk? We horen graag van je.